Sæbebehandlet og ubehandlet træ

Vi tilbyder kun ubehandlet og sæbebehandlet træ på møbler i massiv træ. Begge behandlinger kendetegnes ved en meget smuk patina.

Ubehandlet træ er i starten meget modtageligt for snavs, fedt og væsker. Herudover kan fugtige omgivelser forårsage at træets fibre rejser sig, hvilket gør træet endnu mere følsomt over for snavs. Farvede væsker kan trænge ned i træet og forårsage dybe pletter, der ikke kan fjernes.

Sæbebehandlet træ er meget lig ubehandlet træ i udseende og ’touch’. Sæbebehandlede overflader er lettere at vedligeholde, fordi overfladen er mættet.

For begge behandlinger gælder, at træet med tiden vil blive mere modstandsdygtig over for snavs, da overfladen bliver federe af fra daglig brug og jævnlig afvaskning med sæbespåner mætter overfladen.

DAGLIG RENGØRING
Aftør med en tør, blød klud. For almindelig rengøring, brug en klud hårdt opvredet i lunkent vand. Snavs og fedtpletter skal fjernes med en mild sæbespåneopløsning. Brug ¼ DL sæbespåner til 1 L varmt vand. Efter pletterne er fjernet skal hele overfladen aftørres i sæbevandsopløsningen. Herefter skal overfladen tørres af med en hårdt opvredet klud.

VEDLIGEHOLDELSE
2 gange årligt skal møblet vaskes med en sæbespånesopløsning som beskrevet ovenfor. Tilfør sæbevandet til alle overflader. Sæbevandet skal fordeles jævnt på alle overflader, også på undersiden af bordflader. Herefter tørres møblet af med en blød klud.

Advarsel: Tilførsel af sæbe vil gøre møblet mere modstandsdygtigt over for snavs. Dog kan overdrevet brug af sæbespåner ødelægge træets fibre og træets naturlige farve. Træsorten eg er i den forbindelse særlig sårbar, da træet indeholder meget garvesyre. For hyppig afvaskning i sæbespåner kan forårsage at eg mister sin glød og misfarves brunt eller gråt

Brug aldrig sulfo, brun sæbe, linolie eller rengøringsmidler, der indeholder jern.

Overflader i eg skal beskyttes mod objekter i stål og jern, da disse metaller reagerer med træets garvesyre og kan forårsage permanente sorte pletter.