Trinidad 25 års jubilæum - Cate St. Hill

Fredericia Furniture Fredericia Furniture

I samarbejde med ELLE Decoration har Fredericia besøgt den britiske interiørblogger Cate St. Hill i hendes hjem i det centrale London og set, hvordan hun har indrettet sig personligt og skandinavisk med designikonet Trinidad: en stol skabt af Nanna Ditzel.

”For mig er Trinidadstolen et udtryk for dynamisk møbelkunst: Designet har en bevægelighed i sig, særligt i rygstykket, der er inspireret af husene på øen Trinidad. Samme arkitektoniske referencer går igen i de klassiske byhuse i London,” siger Cate St. Hill.

Læs hele artiklen HER

Error compiling template "Designs/Paragraph/TextCenter.cshtml"
Line 28: Type expected
Line 28: Invalid token '/' in class, struct, or interface member declaration
Line 28: Invalid token '>' in class, struct, or interface member declaration

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase< /><dynamicweb.rendering.template>> 2 @using System; 3 @using Dynamicweb.Rendering; 4 5 6 7 <a name="@GetValue(" paragraphid")"=""></a> 8 9 <div class="container"> 10 <div class="row"> 11 <div class="col-xs-12 paragraphcontent textcenter"> 12 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@GetString("Item.TopHeading"))) 13 { 14 15 <h2> 16 @GetString("Item.TopHeading") 17 </h2> 18 19 } 20 21 22 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@GetString("Item.SubHeading"))) 23 { 24 25 <h3> 26 @GetString("Item.SubHeading") 27 </h3> 28 29 } 30 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@GetString("Item.MetaText"))) 31 { 32 33 <h5> 34 @GetString("Item.MetaText") 35 </h5> 36 37 } 38 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(@GetString("Item.Text"))) 39 { 40 41 <p> 42 @GetString("Item.Text") 43 </p> 44 45 } 46 47 48 49 50 </div> 51 52 </div> 53 </div> 54 55 <div style="clear:both;"></div> 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 </dynamicweb.rendering.template>