Bæredygtighed


Affaldshåndtering


Fredericias produktionsanlæg kører efter et miljøstyringssystem, der overholder ISO14001-standarder. Al affald bliver sorteret ud fra vores genanvendelsessystemer: brændbart, pap, jern/metal, plast og restaffald. Overskudstræ bliver hugget til træflis og brugt til opvarmning af anlægget, og vi går langt for at udnytte tekstiler og læder så nøjsomt som muligt, så vi undgår spild.