Bæredygtighed


Underleverandører 

Fredericia har et omfattende kodeks med retningslinjer, som vi kræver, at vores underleverandører som minimum overholder. Blandt de vigtigste retningslinjer er, at alle:

• skal have ISO14001, EMAS eller et andet dokumenteret system til miljøadministration
• skal kunne spore alle råmaterialer
• skal arbejde proaktivt med at minimere / udfase miljøskadeligt indhold i materialer.